Realizace zahradního jezírka zahrnuje několik po sobě jdoucích kroků:

1. Příprava pozemku

Do této části patří veškeré zemní práce, včetně vyhloubení jámy a odvozu zeminy a stavební příprava (pokud je nutná).

2. Vyložení geotextilií a vyvaření folie dle tvaru jezírka

Nejpoužívanějším materiálem je měkčené PVC, které je pro svou kvalitu a poměrně příznivou cenu používáno na 95% všech realizací

Další možností je EPDM, materiál, který je svými parametry asi tím nejlepším, co je možno na trhu získat. Zůstává velmi elastický i při teplotách pod bodem mrazu. Můžeme se ale setkat například i s jílovým dnem (náročné na pokládku) nebo různými pryskyřičnými povrchy.

3. Budování filtrace a vodních prvků

Další fází je vybudování filtračního systému, instalace čerpadla, zřízení potůčků, fontán, splavů a dalších dekorativních vodních prvků a v neposlední řadě napojení přípojek elektrické energie a vody.

Filtrace v zahradních jezírkách a rybnících je často velmi podceňována, alespoň do doby, než se z krásného jezírka stane “páchnoucí louže”. Teprve potom se lidé začnou zajímat o druhy a způsoby čištění svých jezírek, tento problém však není tak jednoduché řešit. Je to zejména proto, že filtrace, aby správně fungovala, musí být nedílnou součástí již vlastní výstavby jezírka nebo alespoň některé její části. Je třeba pamatovat na odvod nečistot do filtru, správně vyspádované dno, dobrou cirkulaci vody, umístění filtračního zařízení, apod. V neposlední řadě je dodatečné dodělávání filtrace menší, či větší zásah do již vzrostlé zahrady. Proto je dobré se o tento problém zajímat již před vlastní realizací jezírka.

Velikost filtru je přímo úměrná četnosti jeho čištění (malý filtr se čistí často a obráceně). Ideální stav je tehdy, pokud všechna voda v jezírku proteče přes filtrační zařízení 2-4 krát za den.

4. Osázení rostlinami a zarybnění

Ryby i rostliny jsou nezbytnou součástí každého jezírka. Neplní však jen funkci estetickou. Rostliny odčerpávají z vody živiny a tím brání vzniku řas. Zároveň plní funkci zásobárny kyslíku a poskytují úkryt vodním živočichům. Vodních rostlin existuje velké množství. Jednoduše se dají rozdělit na rostliny vlhkomilné, rostliny do bažinatých částí, plovoucí rostliny a rostliny žijící pod vodou.

Nejvhodnějším obdobím pro osázení jezírka je jaro. Rostliny pak mají dostatek času na zakořenění a kvalitní růst. Při osazování by měla být teplota vody minimálně 15°C. Tyto dvě složky mají svou nezastupitelnou funkci v biologické rovnováze tohoto malého ekosystému.

5. Dokončovací práce

Posledním momentem realizace zahradního jezírka jsou práce na jeho okolí a obkládání dekoračním kamenem a rostlinným materiálem. To vše je uděláno tak, aby jezírko pěkně navazovalo na zbývající část zahrady.

3 2 1

 

Napište nám

facebook_contact

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Kontrolní kód