Závlahový systém na vaší zahradě vám ulehčí práci. Jeho nespornou výhodou je možnost pravidelné a hlavně rovnoměrné zálivky. Nebudete se muset bát, že po návratu z dovolené najdete svoji zahradu ve zbědovaném stavu.

Jak takový závlahový systém funguje?

1Od zdroje vody vede hlavní řad až k místům vodních podzemních přípojek /vodních zásuvek/. K hlavnímu řadu je připojeno potřebné množství ventilů, které jsou řízeny ovládací jednotkou. Protože nikdy nemůžete zalévat celou zahradu najednou, je celá zalévaná plocha rozdělena do jednotlivých sekcí. Tyto sekce jsou řízeny ventily,které slouží k otvírání a zavírání jednotlivých sekcí. Sekce na zahradě jsou členěny i podle požadavku na zálivku. Trávník potřebuje jiné množství vody než např. výsadby.

Na řídící jednotku je pak ještě připojeno čidlo srážek, které celý systém odstaví v případě deštivého počasí.

Při zalévání jsou používány tři základní formy závlahy:

  • výsuvné postřikovače
  • mikropostřikovače
  • kapénková závlaha

Použití jednotlivých forem závisí na druhu výsadby a na charakteru pozemku.

Tolik asi stručná charakteristika. Další informace rádi poskytneme po specifikaci požadavku

Příprava závlahy

2Pro zpracování projektu je nutný přesný plánek pozemku, který má být zavlažován, s plánem osázení a dále informace o zdroji vody, zejména kapacitě a tlaku vody. Jedná se o to, zda jde o vodu z městského vodovodu, nebo z kopané či vrtané studny, zda bude využita dešťová voda, druh a výkon stávajícího čerpadla apod. Pokud je terén svažitý, pak je nutno uvést i výškové poměry.

Při naší osobní návštěvě seznámíme zákazníka s možným způsobem provedení systému a upřesníme s ním co a jak zavlažovat a na jaké úrovni komfortu. Projednáme umístění ovládacích prvků, využití vodního zdroje i připojení na síť. Po zpracování návrhu optimálního a ekonomického zavlažování předložíme kompletní cenovou nabídku s rozpisem materiálu. Pokud zákazník souhlasí, je zpracována smlouva s termínem provedení zakázky – tj. dodávka a montáž závlahového systému tzv. „na klíč”.

Zpracování projektu je bezplatné a nezávazné. Těm, kteří teprve připravují úpravu zahrady, případně i stavbu domu, doporučujeme předem se s námi poradit, kde bude nutno např. připravit průchody pro potrubí a kabely přes základy, pod cestami a chodníky apod.

Podklady pro zpracování návrhu automatického zavlažování

  • plánek pozemku nebo zahrady s udáním měřítka, s vyznačením co se má zavlažovat, kde jsou chodníky, cesty, umístění zdroje vody a elektřiny. Čím přesnější jsou podklady, tím lépe a přesněji vám zpracujeme návrh závlah
  • množství vody, které je k dispozici v místě připojení na vodovod (toto lze jednoduše zjistit tak, že si změříte čas v sekundách za který nateče např. 10 l nádoba – kbelík, je nutno měřit při plně otevřeném kohoutu), nebo v případě napojení na vodárnu s čerpadlem i parametry této vodárny a čerpadla. Ideální místo pro připojení na městský vodovod je například vodoměrná šachta nebo místo za vodoměrem na potrubí co největšího průřezu.
  • tlak vody na zdroji hydrodynamický (při odběru vody) a hydrostatický (při zavřeném ventilu), určit místo, kam chcete umístit ovládací jednotku celého závlahového systému (ideální místo je v místnosti technického zázemí, garáži, chodbě, může být i na venkovní fasádě, apod. Velikost této jednotky je dle typu max. 300 x 200 mm, přikon max. 20 W).

Závlaha veřejných ploch

Automatické zavlažovací systémy HUNTER jsou již ve značné míře i u nás používány pro zavlažování parků, veřejných a firemních ploch. Jen těžko lze na velkých plochách manuálně zajistit kvalitní a pravidelnou a rovnoměrnou zálivku v potřebném množství vody. Vyžaduje to vysoké náklady na čas i provozní náklady, zejména na mzdy pracovníků. Široký výrobní systém firmy HUNTER splňuje náročné požadavky kladené na zavlažování těchto velkých ploch. Ovládání i jednotlivé komponenty jsou právě pro tuto činnost konstrukčně zabezpečeny.

Automatické závlahové systémy veřejných ploch, které můžou být i velmi rozsáhlé s mnoha postřikovači, lze v zájmu snižování provozních nákladů, snížení pravděpodobnosti poruch způsobených vandalismem a v zájmu zvýšení účinnosti závlah (teplota závlahové vody je blízká teplotě povrchu listu výsadeb, menší odpar, nižší vliv větru) provozovat díky automatickému ovládání v nočních a časných ranních hodinách.

Při závlaze veřejných ploch se používají klasické centrálně ovládané 24V systémy, ale i 9V bateriové systémy, které nepotřebují přímý zdroj elektrické energie. Pro velmi rozsáhlé závlahové systémy se používají dekodérové systémy, kde je možné připojit až 103 závlahových sekcí na jednu ovládací jednotku. Také pro to mohou pokrýt plochy mnoha desítek hektarů, jejich výhodou je možnost realizace po etapách, vyznačují se vysokou flexibilitou, vysokým uživatelským komfortem, který přináší snadnější obsluhu a úsporu provozních nákladů.

Závlaha sportovních ploch

3Automatické zavlažovací systémy HUNTER je možné použít pro zavlažování veškerých sportovních ploch, jako jsou fotbalové, tenisové kurty, golfové hřiště i celé sportovní areály a stadiony.

Na velkých plochách lze manuálně velmi náročně a nákladně zajistit kvalitní, pravidelnou a rovnoměrnou zálivku. Jsou zde vysoké provozní náklady, čas a množství pracovníků, kteří tyto činnosti zajišťují, proto automatická závlaha má zde své opodstatnění.

Sportovní plochy patří mezi nejvíce zatěžované trávníky a kvalitní závlaha je jedním z předpokladů pro zachování vysoké kvality hrací plochy, usnadňuje regeneraci při častém používání hrací plochy a v neposlední řadě je zde velice důležitý estetický dojem.

4

U sportovních ploch je investice do automatického zavlažovacího systému velmi vhodná s rychlou návratností, která se vrací v podobě kvalitního a bezpečného hracího povrchu a také v podobě výrazně menší spotřeby závlahové vody. Úspora vody oproti klasickému manuálnímu zavlažování např. mobilními zařízeními může být až do výše 60 %. Nespornou výhodou jsou také výrazně nižší nároky na obsluhu a údržbu hrací plochy, což zvyšuje možnost využití daných sportovišť.

5Hlavní předností je co nejvyšší rovnoměrnost distribuce závlahové vody, proto výrobky používané na sportovních plochách patří ke špičce ve svém oboru. Důležitá je i na všech sportovních plochách bezpečnost hráčů. Většina postřikovačů je opatřena kryty s umělým trávníkem, případně jsou montovány pryžové ochranné kryty, které snižují nebezpečí uklouznutí hráčů a zvyšují životnost postřikovače.

I zde však platí, že každý takový systém je originálem. Proto je nezbytné zpracovat projekt závlahového systému a pečlivě zvolit priority při volbě zavlažovaných ploch. U takových systémů je mnohem důležitější volba zdroje vody a její zásoba.

Pro jakékoli informace, či dotazy na téma závlah se bez obav obraťte na naše pracovníky.