Pravidelná údržba zeleně

1Součástí naší nabídky je i pravidelná údržba zeleně. Staráme se jak o zahrady soukromé, tak i o areály firem.

Co pro vás můžeme v zahradě udělat?

  • sečení trávníků
  • pletí výsadeb
  • chemické ošetřování
  • provzdušňování trávníků
  • chemické ošetření rostlin i trávníků
  • jarní i podzimní jednorázové údržby zahrad
  • likvidace rostlinného odpadu

 

2Pravidelnou údržbu provádíme v týdenních, čtrnáctidenních i nepravidelných intervalech. Naším zájmem je, aby zahradní plocha, o kterou se pravidelně staráme, nesla vizitku odborné péče i vkusu. K tomu slouží spolupráce všech členů naší firmy, od architekta až po samotné zahradníky.

Součástí naší nabídky jsou pravidelné údržby zahrad. Tato služba zahrnuje sečení trávníků, pletí výsadeb, chemické ošetřování, provzdušňování trávníků a případně zprovozňování a zazimování závlah. V naší nabídce je také kácení a prořez stromů a následná likvidace rostlinného odpadu.

 

Chemické ošetření ploch a výsadeb se člení do několika kategorií

  • přípravná práce před započetím samotné realizace zahrady3
  • následná péče v době vegetace sloužící k dosažení optimálního estetického výsledku.

Toto chemické ošetření se provádí buď selektivními herbicidy (ničí jen některé druhy rostlin), nebo totálními herbicidy (zničí všechny rostliny). Po ukončení výsadby v následném vegetačním období doporučujeme použít v rozumné míře hnojiva. U trávníků by to mělo být samozřejmostí. Naše firma provádí hnojení průmyslovými, ekologicky čistými hnojivy. Speciálními druhy dlouhodobě účinných herbicidů se zamezí růstu plevelů ve výsadbách.